خرید سریال Gossip Girl (فصل 5و6)

خرید سریال Gossip Girl (فصل 5و6)
این سریال که بر اساس کتابی به همین عنوان ساخته شده، شما را به دنیای نوجوانان خانواده‌های ثروتمند «منهتن» می‌بره. «سیرینا» و «بلر» شخصیت‌های اصلی این سریال هستند که...
۵۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gossip Girl (فصل 5و6) خرید خرید سریال Gossip Girl (فصل 5و6)

خرید سریال Gossip Girl (فصل 1و2و3و4)

خرید سریال Gossip Girl (فصل 1و2و3و4)
این سریال که بر اساس کتابی به همین عنوان ساخته شده، شما را به دنیای نوجوانان خانواده‌های ثروتمند «منهتن» می‌بره. «سیرینا» و «بلر» شخصیت‌های اصلی این سریال هستند که...
۱۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gossip Girl (فصل 1و2و3و4) خرید خرید سریال Gossip Girl (فصل 1و2و3و4)

خرید سریال Gossip Girl (فصل 1 تا 6)

خرید سریال Gossip Girl (فصل 1 تا 6)
این سریال که بر اساس کتابی به همین عنوان ساخته شده، شما را به دنیای نوجوانان خانواده‌های ثروتمند «منهتن» می‌بره. «سیرینا» و «بلر» شخصیت‌های اصلی این سریال هستند که...
۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Gossip Girl (فصل 1 تا 6) خرید خرید سریال Gossip Girl (فصل 1 تا 6)