خرید سریال Wrecked

خرید سریال Wrecked
وقتی که یک هواپیما در یک جزیره دور افتاده سقوط میکند دو دوست صمیمی و گروهی از بقیه بازمانده ها که متشکل از آدم های متفاوت هستند با اتفاقات خطرناک دست و پنجه نرم میکنند. دو دوست صمیمی ،”دنی” و “اوون” ...
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Wrecked خرید خرید سریال Wrecked