خرید سریال Wicked City

خرید سریال Wicked City
سریال در مورد دو کاراگاه پلیس لس آنجلس است که روی یک پرونده ی قاتل سریالی کار می کنند که این قاتل اول به زنها حمله می کند و بعد آنها را به قتل می رساند ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Wicked City خرید خرید سریال Wicked City