خرید سریال Vice Principals

خرید سریال Vice Principals
این سریال داستان و ماجراهای دبیرستانی به نام لینکلن را بیان می کند که داستان اصلی در مورد دو معاون این مدرسه به نام های Lee و Neal است . یکی از آن ها به شدت محبوب و دیگری به شدت مورد نفرت همه ی دانش آموزان و معلم ها است ...
۳۴۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Vice Principals خرید خرید سریال Vice Principals