خرید سریال Travelers

خرید سریال Travelers
داستان سریال در صدها سال آینده می گذرد. جائی یک فاجعه‌ی ناگوار باعث از بین رفتن بشریت شده است. اندک افراد بازمانده که مسافران نامیده می شوند در می یابند که چگونه میشود اطلاعات را به گذشته ارسال کرد. آنها تلاش میکنند تا ...
۳۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Travelers خرید خرید سریال Travelers