خرید سریال The White Queen

خرید سریال The White Queen
این سریال به درگیر شدن سه زن در مناقشه بلند مدت دو خاندان بزرگ انگلستان یعنی خاندان یورک و خاندان لانکاستر برای به دست گرفتن تخت سلطنت انگلستان می پردازد...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The White Queen خرید خرید سریال The White Queen