خرید سریال The Shield فصل 7

خرید سریال The Shield فصل 7
از نظر بسیاری این سریال بهترین سریال ژانر پلیسی هست که تولید شده و در زمان پخش بینندگان قابل توجهی رو جذب کرده بود ، نام سریال در ایران به جان پناه معروف شده که از نظر لغوی اشتباه هست و معنی سپر رو میده ، داستان چهار پلیس آمریکایی هست که گروهی رو...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Shield فصل 7 خرید خرید سریال The Shield فصل 7

خرید سریال The Shield فصل 6

خرید سریال The Shield فصل 6
از نظر بسیاری این سریال بهترین سریال ژانر پلیسی هست که تولید شده و در زمان پخش بینندگان قابل توجهی رو جذب کرده بود ، نام سریال در ایران به جان پناه معروف شده که از نظر لغوی اشتباه هست و معنی سپر رو میده ، داستان چهار پلیس آمریکایی هست که گروهی رو...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Shield فصل 6 خرید خرید سریال The Shield فصل 6

خرید سریال The Shield فصل 1 تا 5

خرید سریال The Shield فصل 1 تا 5
از نظر بسیاری این سریال بهترین سریال ژانر پلیسی هست که تولید شده و در زمان پخش بینندگان قابل توجهی رو جذب کرده بود ، نام سریال در ایران به جان پناه معروف شده که از نظر لغوی اشتباه هست و معنی سپر رو میده ، داستان چهار پلیس آمریکایی هست که گروهی رو...
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Shield فصل 1 تا 5 خرید خرید سریال The Shield فصل 1 تا 5