خرید سریال The Shannara Chronicles

خرید سریال The Shannara Chronicles
سریال که بر اساس شخصیتهای ۳ جلد رُمانش ساخته شده است ، داستنش از آنجایی شروع می شود که درختی که سبب حفاظت چهار سرزمین در برابر دنیای هیولاها می گردد ، در حال نابودی است. اما در این میان یک نفر می تواند ...
۳۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Shannara Chronicles خرید خرید سریال The Shannara Chronicles