خرید سریال The Player

خرید سریال The Player
داستان سریال در مورد فردی بنام "الکس کین" مامور اطلاعاتی سابق که به عنوان مشاور امنیتی کازینویی در لاس وگاس استخدام می شود تا در مقابل جرم و جنایت بایستد و مسئول برقراری امنیت باشد. او پس از کش و قوس های فراوان در زندگی خود و کشته شدن ...
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Player خرید خرید سریال The Player