خرید سریال The Path

خرید سریال The Path
داستان سریال درباره خانواده‌ ایست که در میان فرقه‌ای بحث‌انگیز قرار گرفته اند. ما در هر قسمت، نگاهی عمیق بر مشکلات هر یک از شخصیت‌ها داریم که در مورد روابط و اعتقادات شان دچار سر درگمی شده‌اند و ...
۴۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Path خرید خرید سریال The Path