خرید سریال The Pacific

خرید سریال The Pacific
مینی سریال اقیانوس آرام برگرفته از جنگ جهانی دوم و در واقع روایت اصلی از سه تفنگدار نیروی دریایی در جنگ آمریکا با ژاپن در اقیانوس آرام را روایت میکند...
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Pacific خرید خرید سریال The Pacific