خرید سریال The Night Manager

خرید سریال The Night Manager
داستان این سریال در مورد شخصیت جاناتان پاین (با بازی هیدلستون) که یک سرباز سابق بریتانیایی و مسئول پذیرش شیفت شب در یک هتل مجلل است، ساخته شده. پاین با زنی فرانسوی-عرب به نام سوفی آشنا میشود که او ...
۱۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Night Manager خرید خرید سریال The Night Manager