خرید سریال The Mysteries of Laura

خرید سریال The Mysteries of Laura
"لورا دایموند" کاراگاه باهوش دایره جنایی پلیس نیویورک است که در پی برقراری تعادل بین شغل و زندگی شخصی دیوانه کننده اش است. او دو پسر دوقلو دارد و قصد دارد از همسرش جدا شود ولی برای امضا کردن اوراق طلاق نامه دچار تردید است. در همین حال ...
۴۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Mysteries of Laura خرید خرید سریال The Mysteries of Laura