خرید سریال The Man in the High Castle فصل 2

خرید سریال The Man in the High Castle فصل 2
تا حالا شده به این فکر کنین چی میشد اگه نازی ها در جنگ جهانی دوم پیروز میشدن؟ اینکه زودتر از آمریکایی ها به سلاح هسته ای دست پیدا میکردن و اونو روی آمریکا میریختن؟ تا حالا شده فکر کنین دنیا چه شکلی میشد اگه هیتلر خودکشی نمیکرد ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Man in the High Castle فصل 2 خرید خرید سریال The Man in the High Castle فصل 2

خرید سریال The Man in the High Castle فصل 1

خرید سریال The Man in the High Castle فصل 1
تا حالا شده به این فکر کنین چی میشد اگه نازی ها در جنگ جهانی دوم پیروز میشدن؟ اینکه زودتر از آمریکایی ها به سلاح هسته ای دست پیدا میکردن و اونو روی آمریکا میریختن؟ تا حالا شده فکر کنین دنیا چه شکلی میشد اگه هیتلر خودکشی نمیکرد ...
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Man in the High Castle فصل 1 خرید خرید سریال The Man in the High Castle فصل 1