خرید سریال The Last Kingdom

خرید سریال The Last Kingdom
ماجراهای کتاب The Last Kingdomرا در بستر وقایع تاریخی قرن نهم میلادی در بریتانیا روایت می کند: در سال ۸۷۲ میلادی قبایل بیگانه مهاجم وایکینگ با حمله گسترده به بریتانیا موفق به تصرف این سرزمین می گردند و تنها یکی از حاکمان آن دوران بریتانیا موفق به ...
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Last Kingdom خرید خرید سریال The Last Kingdom