خرید سریال The Kettering Incident

خرید سریال The Kettering Incident
آنا زمانی که 14 سال داشت Kettering را ترک میکند، درست پس از اینکه بهترین دوستش گیلیان به طور اسرار آمیزی ناپدید می شود. آنا پس از 15 سال دوباره به آنجا باز میگردد و اینبار نیز یک دختر دیگر ناپدید میشود. این باعث میشود آنا به دنبال کشف ...
۱۴۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Kettering Incident خرید خرید سریال The Kettering Incident