خرید سریال The Handmaids Tale

خرید سریال The Handmaids Tale
داستان در کشور جلید که اکثر مردم آن به خاطر انفجارهای هسته ای عقیم شده اند اتفاق می افتد، یک حکومت تمامیت خواه مسیحی که قبلا بخشی از خاک آمریکا بوده و حالا به وسیله بنیادگرایان مذهبی اداره میشود. دولت جدید همه قوانین گذشته را ...
۱۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Handmaids Tale خرید خرید سریال The Handmaids Tale