خرید سریال The Good Place

خرید سریال The Good Place
داستان زنی به نام Eleanor (کریستن بل) را دنبال می‌کند که پس از تصادفی که منجر به مرگش می‌شود وارد جهان پس از مرگ می‌شود و Michael مرشدش در این جهان به او می‌گوید برای اینکه افراد بی‌گناهی که به اشتباه در انتظار ...
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Good Place خرید خرید سریال The Good Place