خرید سریال The Fosters

خرید سریال The Fosters
این سریال به تهیه کنندگی جنیفر لوپز، تصویرگر خانواده‌ای چند ملیتی، تشکیل شده از فرزندان ژنتیکی و یا به فرزند خوانده‌گی گرفته شده است که توسط دو مادر ، بزرگ می شوند ...
۱۳۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Fosters خرید خرید سریال The Fosters