خرید سریال The Family

خرید سریال The Family
در مورد یک خانواده ی سیاست مدار می باشد که پسرشان بعد از ۱۰ سال ناپدید شدن ، پیدا می شود . آن ها در تمام این مدت فکر می کردند که او مرده است. تمام زندگی آن ها و جامعه تحت تاثیر این اتفاق قرار میگرد و ...
۲۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Family خرید خرید سریال The Family