مینی خرید سریال The Fades

مینی خرید سریال The Fades
داستان در مورد پسر دبیرستانی به "پاول" میباشد. پاول دارای قدرت خاصیه که میتونه ارواح رو ببینه و باهاشون ارتباط برقرار کنه اما خودش دقیقا خبر نداره که چه قدرتی داره تا اینکه به طور کاملا اتفاقی با مردی به نام "نیل" برخورد میکنه که ...
۱۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مینی خرید سریال The Fades خرید مینی خرید سریال The Fades