خرید سریال The Decalogue

خرید سریال The Decalogue
با شروع این کار از پیرامون آدمها دل کندم و آمدم به درون آدم ها.” سریال “۱۰ فرمان”، مجموعه ای ۱۰ قسمتی (هر قسمت ۵۰ دقیقه) است که در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است...
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Decalogue خرید خرید سریال The Decalogue