خرید سریال The Carmichael Show

خرید سریال The Carmichael Show
این سریال داستان زندگی یک کمدین معروف به نام جرارد کارمایکل است او به دنبال راهی است که با دوست اش که یک روانپزشک است و همینطور خانواده ی سختگیرش ارتباط داشته باشد ...
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Carmichael Show خرید خرید سریال The Carmichael Show