خرید سریال The Borgias فصل 2 و 3

خرید سریال The Borgias فصل 2 و 3
محوریت داستان حول یه خانواده ی جنایتکاره اشرافیه که در ایتالیا زندگی میکنن و در سال 1492 هستش...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Borgias فصل 2 و 3 خرید خرید سریال The Borgias فصل 2 و 3