خرید سریال The Big C

خرید سریال The Big C
داستان سیال در مورد زنی است که با سرطان دست و پنجه نرم می کند و در این مدت حوادثی برایش پیش می آید که داستان سریال را می سازد. او فردی منظم و قانون مدار است که دوست دارد این عادت را ترک کند ، همچنین او ...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Big C خرید خرید سریال The Big C