خرید سریال The Affair

خرید سریال The Affair
در یک مشاهده عمیق و به طرز جالبی زیرکانه Affair ( عشقبازى ) یک رابطه خارج از قاعده به تصویر میکشه، Noah یک معلم مدرسه و رمان نویس در شهر نیویورکـه که ازدواج موفقی پشت سر گذاشته اما از عدم استقلال و وابستگی به ...
۵۹۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Affair خرید خرید سریال The Affair