خرید سریال Summer Heights High

خرید سریال Summer Heights High
دبیرستان Summer Heights یک سریال با شیوه فیلم برداری Mockumentary (شبیه سریال The Office) است که Chris Lilley هم این سریال را نوشته و هم در آن بازی کرده است. داستان سریال درباره زندگی در دبیرستان است که در سه شخصیت اصلی این سریال ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Summer Heights High خرید خرید سریال Summer Heights High