خرید سریال Scrubs

خرید سریال Scrubs
جان دورین با هم خانه اش در بیمارستان همکار است . از وقتی که خانم پیری که برای مرگ آماده است به بیمارستان می آید نظرش راجع به مرگ عوض می شود و به بیمارانش نزدیک تر می شود…
۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scrubs خرید خرید سریال Scrubs