خرید سریال Satisfaction

خرید سریال Satisfaction
درامی محرک که ازدواج مدرنی را در نقطه میانی خود از طریق نیل و همسرش گریس نشان میدهد. داستان سریال به این سوال که "چه کنیم زمانی که داشته هایمان کافی نیست" پاسخ میدهد البته توسط انتخاب های شوکه کننده و خلاف عرف ...
۳۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Satisfaction خرید خرید سریال Satisfaction