خرید سریال Red Band Society

خرید سریال Red Band Society
داستان سریال در مورد زندگی روزمره گروهی از نوجوانان است که تحت شرایط خاصی در بیمارستان زندگی می کنند و به طور ناخواسته با هم دوست می شوند و این دوستی ناخواسته باعث می شود تا با چالش هایی که با آن روبرو هستند کنار بیایند ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Red Band Society خرید خرید سریال Red Band Society