خرید سریال Public Morals

خرید سریال Public Morals
نیویورک سال ۱۹۶۷؛ در بخش اخلاق عمومی پلیس نیویورک مامور "تری مالدون" سعی دارد کار خود را از خانواده اش جدا نگه دارد اما زمانی که به معاونت این بخش می رسد …
۱۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Public Morals خرید خرید سریال Public Morals