خرید سریال Preacher

خرید سریال Preacher
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود ...
۴۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Preacher خرید خرید سریال Preacher