مینی خرید سریال Political Animals

مینی خرید سریال Political Animals
داستان درمورد همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا به نام “Elaine Barrish” که از همسرش جدا شده است و در حال حاضر وزیر امور خارجه می باشد، و در این میان باید زندگی خانوادگی خود را نیز حفظ کند ...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مینی خرید سریال Political Animals خرید مینی خرید سریال Political Animals