خرید سریال Penny Dreadful فصل 3

خرید سریال Penny Dreadful فصل 3
داستان سریال در مورد شخصیت‌های ترسناک از جمله دکتر فرانکشتاین و هیولای ساخته‌ی دست او، دوریان گری و کنت رداکولا می‌باشد که در قرن نوزدهم در ویکتوریای لندن رخ میده و این شخصیت‌ها رو به هم پیوند میده و ..
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Penny Dreadful فصل 3 خرید خرید سریال Penny Dreadful فصل 3

خرید سریال Penny Dreadful فصل 2

خرید سریال Penny Dreadful فصل 2
داستان سریال در مورد شخصیت‌های ترسناک از جمله دکتر فرانکشتاین و هیولای ساخته‌ی دست او، دوریان گری و کنت رداکولا می‌باشد که در قرن نوزدهم در ویکتوریای لندن رخ میده و این شخصیت‌ها رو به هم پیوند میده و ..
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Penny Dreadful فصل 2 خرید خرید سریال Penny Dreadful فصل 2

خرید سریال Penny Dreadful فصل 1

خرید سریال Penny Dreadful فصل 1
داستان سریال در مورد شخصیت‌های ترسناک از جمله دکتر فرانکشتاین و هیولای ساخته‌ی دست او، دوریان گری و کنت رداکولا می‌باشد که در قرن نوزدهم در ویکتوریای لندن رخ میده و این شخصیت‌ها رو به هم پیوند میده و ..
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Penny Dreadful فصل 1 خرید خرید سریال Penny Dreadful فصل 1