خرید سریال Oz

خرید سریال Oz
سریال به یکی از زندانهای خیلی پیشرفته که سیستم امنیتی قوی داره مربوط میشه. فرار زندانی ها در میان نیست بیشتر به اتفاقات داخل زندان و ارتباط زندانیان مربوط میشه. این زندان با دیگر زندانها...
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Oz خرید خرید سریال Oz