خرید سریال Outlander فصل 3

خرید سریال Outlander فصل 3
داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او باید انتخاب کند که زندگی خود را در گذشته ادامه دهد ...
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Outlander فصل 3 خرید خرید سریال Outlander فصل 3

خرید سریال Outlander فصل 2

خرید سریال Outlander فصل 2
داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Outlander فصل 2 خرید خرید سریال Outlander فصل 2

خرید سریال Outlander فصل 1

خرید سریال Outlander فصل 1
داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته میرود . هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود حال او...
۳۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Outlander فصل 1 خرید خرید سریال Outlander فصل 1