خرید سریال Nashville

خرید سریال Nashville
داستان سریال در مورد موسیقی نشویل می باشد و حول محور ستاره 40 ساله موسیقی "Rayna James" می باشد که در حال افول هست و از محبوبیتش داره کم میشه و برای این که به محبوبیت قبلی خود را بدست بیاورد مجبور است که ...
۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Nashville خرید خرید سریال Nashville