خرید سریال Narcos فصل 3

خرید سریال Narcos فصل 3
داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات عالی رتبه و طی ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Narcos فصل 3 خرید خرید سریال Narcos فصل 3

خرید سریال Narcos فصل 2

خرید سریال Narcos فصل 2
داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات عالی رتبه و ...
۳۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Narcos فصل 2 خرید خرید سریال Narcos فصل 2

خرید سریال Narcos فصل 1

خرید سریال Narcos فصل 1
داستان بر محور دو شخصیت اصلی به نام‌های پابلو اسکوبار (با بازی واگنر موورا) سرکرده گروه کلمبیایی کوکائین و خاویر پینا (با بازی پدرو پاسکال) مأمور مکزیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر DEA می‌گذرد که پینا از سوی مقامات ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Narcos فصل 1 خرید خرید سریال Narcos فصل 1