خرید سریال Motive

خرید سریال Motive
داستان سریال در مورد یک کارآگاه چابک به رهبری “انجی فلین” می باشد که به دنبال یافتن سر نخ هایی برای دستگیر کردن یک قاتل تلاش می کند. داستان سریال مانند موش و گربه از سری پیچ و تاب در رمان پلیسی روزمره است ...
۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Motive خرید خرید سریال Motive