مینی خرید سریال Moonfleet

مینی خرید سریال Moonfleet
این فیلم برگرفته از کتاب Moonfleet ( اسم یک دهکده است) نوشته جی. مید فالکنر هست.دراین داستان جوانی بنام جان ترنچارد عاشق این است که وارد دارودسته قاچاقچی های محلی به سردستگی الزویر بلاک بشود. آنها باهم برای شکار الماسی گمشده دست به سفری پراز ماجراجویی میزنند.
۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مینی خرید سریال Moonfleet خرید مینی خرید سریال Moonfleet