خرید سریال Minority Report

خرید سریال Minority Report
سریال گزارش اقلیت ماجرای 10 سال پس از وقایع فیلم موفقی با همین نام را روایت می کند. واحد "پیش جنایت" نام واحدی بود که جرایم را قبل از وقوع پیش بینی و از آنها جلوگیری می کرد, حالا یکی از سه آینده نگرها در تلاش است تا یک زندگی عادی داشته باشد ولی ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Minority Report خرید خرید سریال Minority Report