خرید سریال Medici Masters of Florence

خرید سریال Medici Masters of Florence
داستان این مینی سریال درباره خاندان مدیچی است. خاندان مديچي که ابتدا بانکدار بودند، طی مدت کوتاهی به جمع سیاستمداران بزرگ، روحانیون و نجیب‌زادگان پیوستند و نفوذشان نه تنها ایتالیا، بلکه کل اروپا را متحول کرد. صعود اين خاندان از ...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Medici Masters of Florence خرید خرید سریال Medici Masters of Florence