خرید سریال Mars

خرید سریال Mars
داستان سریال در سال 2033 جریان دارد، جائی که اولین سفر سرنشین دار انسان از کره زمین به مقصد مریخ به قصد تشکیل مستعمره در این سیاره‌ی سرخ در حال پیوستن به واقعیت است ...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Mars خرید خرید سریال Mars