خرید سریال Major Crimes

خرید سریال Major Crimes
به دلیل اینکه سریال "The Closer" به درازا کشیده بود تصمیم به ساخت این سریال گرفتند و با پایان این سریال از این به بعد شاهد پخش این سریال به جای "The Closer" هستیم که در همان سبک و موضوع می باشد و ادامه ی سریال "The Closer" می باشد ...
۷۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Major Crimes خرید خرید سریال Major Crimes