خرید سریال Lipstick Jungle

خرید سریال Lipstick Jungle
سریال Lipstick Jungle داستان زندگی 3 زن است که رابطه آنها با دوستانشان را به نمایش می گذارند. این سه زن که در دنیای مد کار میکنند و به شدت خوش گذران هستند در مقابله با پسران و محدودیت هایی که آنها برایشان بوجود می آورند قرار میگیرند و ...
۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Lipstick Jungle خرید خرید سریال Lipstick Jungle