خرید سریال Lip Sync Battle

خرید سریال Lip Sync Battle
هر هفته در این برنامه دو نفر از شخصیتهای‌های مشهور مثل بازیگران یا خوانندگان شرکت می کنند و هرکدام از شرکت کنندگان آهنگهایی را انتخاب می کنند و آنرا لب خوانی می‌کنند ...
۹۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Lip Sync Battle خرید خرید سریال Lip Sync Battle