خرید سریال Limitless

خرید سریال Limitless
این سریال به نوعی ادامه فیلم Limitless 2011 است. داروی مرموز تقویت مغز به نام NZT-48 بر روی برایان سینکلر آزمایش میشود. کسی که عضو جوخه نیویورک است و با مامور ویژه ربکا هریس که گذشته ای سیاه دارد همکاری می کند. برایان رابطه ای مخفی با ...
۳۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Limitless خرید خرید سریال Limitless