خرید سریال Legend of The Seeker

خرید سریال Legend of The Seeker
در قسمت اول سریال دو زن زیبا رو سوار بر اسب در حال فرار کردن از دست چند نفر مسلح به شمشیر و تیر و کمان هستند ولی یکی از این دو زن زخمی میشه این دو زن جادوگر هستند و پادشاه شیطانی آن سرزمین این مردان رو مامور کرده بود تا این دو زن رو بکشند این زن ...
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Legend of The Seeker خرید خرید سریال Legend of The Seeker