خرید سریال King and Maxwell

خرید سریال King and Maxwell
داستان سریال در مورد دو مامور سابق سرویس مخفی که تبدیل به محققان خصوصی شدن آنها با استفاده از مهارت های منحصر به فرد خود به حل پرونده ها وتحقیق روی مظنونین و اجرای قانون میپردازن..
۲۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال King and Maxwell خرید خرید سریال King and Maxwell