خرید سریال Killer Women

خرید سریال Killer Women
محوریت سریال Killer Women در مورد Molly Parker تنها زنی که در ایالت به شدت مرد گرای تگزاس به دنبال حقیقتی نهفته میگردد است. وی که زنی فوق العاده جذاب و مصمم نیز هست در این راه از هیچ چیز دریغ نمیکند و خود را بدون ترس آماده ی همه چیز کرده...
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Killer Women خرید خرید سریال Killer Women